CN:霜月,弱全能=半透明coser ,C.M.工作室负责人, 摄影师,渣后期,万用后勤,渣基三纵月喵一只~~欢迎勾搭~~
个人微博:
新浪——http://weibo.com/u/1084455303
腾讯——http://t.qq.com/anyeshuangyue
Q Q :406615967

自制 3.22囧神巡场视频,高清版——优酷:http://v.youku.com/v_show/id_XOTIwMTE2Mzc2.html?firsttime=238pu主微博http://weibo.com/u/1084455303

评论

© 霜月 | Powered by LOFTER